ЈАГЊЕ ЗА СПАС СРПСКОГ ОВЧАРСТВА

      ПРОЈЕКАТ КЛАНИЦА

 

Пројекат је покренут са циљем изградње кланице у власништву чланова УООС и обезбеђивања сигурног тржишта члановима. Локација изградње је Рибеш, Кнић. Да би се пројекат успешно реализовао потребно је учешће свих чланова. Износ учешћа минимално износи 12.000 динара, што је просечна вредност јагњета од 40 килограма. Сви чланови који буду донирали средства за изградњу Кланице имаће посебне услове и повољности при свакој сарадњи са кланицом, укључујући бољу цену и услове откупа.

Уплатницу попунити према приложеном упутству:

По извршеној уплати члан је у обавези да Уговор преузме са ове интернет стране, потпише и два примерка пошаље на адресу УООС, заједно са доказом о уплати. Уколико се не прикупи довољно средстава (50% вредности кланице) донатору се уплаћена средства враћају (умањена за провизију банке за трансфер средстава), под условом да је потписао Уговор.

Уговор можете преузети овде: Ugovor o donaciji

НАШИ ДОНАТОРИ

 

СТАЊЕ РАЧУНА УООС ЗА ДОНАЦИЈЕ НА ДАН 31.05.2022: